Relacja | Premiera książki Magnusa Walkera w Londynie

Relacja | Premiera książki Magnusa Walkera w Londynie

Magnus Walker w ciągu kilku lat zbudował wokół siebie jeden z najbardziej wyrazistych wizerunków w środowisku miłośników marki Porsche. Jego firma Urban Outlaw oraz kolekcja chłodzonych powietrzem Porsche znana jest już na całym świecie. Mówisz Magnus i wiadomo, że chodzi o niego. Mało kto wie, że mimo sukcesu, który odniósł w Stanach Zjednoczonych, urodził się i początkowo żył w Wielkiej Brytanii. Stąd w logo brytyjska flaga. W trakcie europejskiego tourne z okazji premiery jego nowej książki „Dirt Don’t Slow You Down” musiał odwiedzić swoją ojczyznę oraz londyńskie Ace Cafe, w którym już kiedyś spotkał się z fanami Porsche. Zrobiliśmy wiele aby się tam znaleźć i przekazać Wam atmosferę spotkania. Użyliśmy naszych londyńskich kontaktów i siły przekonywania, że warto się tam pojawić. Udało się!

Ace Cafe London to bardzo klimatyczna knajpa w północno-zachodnim Londynie. Do klimatów Urban Outlow pasuje wręcz idealnie. Właśnie tam Magnus spotkał się 29 maja ze swoimi fanami, którzy oczywiście wpadli na miejsce swoimi Porsche. Idąc na miejsce w okolicach Wembley już natrafialiśmy na jadące auta rodem z Zuffenhausen, a na samym parkingu przed Ace Cafe roiło się od świetnych egzemplarzy klasycznych 911. Pomarańczowe 911 Carrera RSR z lat 70 to zdecydowanie nasz faworyt, ale tak naprawdę każde klasyczne 911 (w większości na starych czarnych brytyjskich rejestracjach) robiły mega wrażenie. Większość możecie obejrzeć w naszej galerii zdjęć.

Nie auta były jednak najważniejsze tego wieczoru. Oczywiście każdy przyjechał, żeby kupić książkę i spotkać się z Magnusem. Kolejka po nią i krótką rozmowę z autorem oraz dedykację trwała mniej więcej godzinę, a wszystko w mocno przepełnionej sali gdzie robiło się coraz cieplej. Warto jednak było czekać, bo Magnus mimo widocznego statusu gwiazdy miał chwilę żeby z każdym porozmawiać i pożegnać się swoim ulubionym „CheeRS”. Pozdrowienia dla czytelników Porscheblog.pl od samego Magnusa, a my zabieramy się za lekturę książki, którą na pewno dla Was zrecenzujemy.

Autor: PS | Zdjęcia: Autor

Relacja | Premiera książki Magnusa Walkera w Londynie

Event review | Premiere of Magnus Walker book in London

Magnus Walker built himself one of the most expressive images in the Porsche brand in a few years. Its Urban Outlaw and Porsche air-cooled collections are known around the world. You speak Magnus and you know it’s about him. Few know that despite the success he had made in the United States, he was born and initially lived in the United Kingdom. Hence in the British flag logo. During the European tour of his new book „Dirt Do not Slow You Down” he had to visit his homeland and London’s Ace Cafe, where he once met with Porsche fans. We did a lot to get there and give you the atmosphere of the meeting. We have used our London contacts and the power to persuade them to visit this meeting. Managed to!

Ace Cafe London is a very atmospheric pub in north west London. Fits perfectly to Urban Outlow. That’s where Magnus met on 29th May with his fans, who of course came up with their Porsche’s. During our road to Ace Cafe located near Wembley we met few great Porsche. The apogee was on the parking before the main buliding. The Orange 911 Carrera RSR from the 70’s is definitely our favorite, but really any classic 911 (most of them with old black British registrations) made a huge impression. Most can be viewed in our photo gallery.

Not the cars were the most important thing this evening though. Of course everyone came to buy a book and meet Magnus. The queue to buy it and to have a short conversation with the author and dedication took about an hour. Everything in a heavily filled room where it was getting warmer. But it was worth the wait, because Magnus, despite the apparent status of the star, had a moment to talk to each other and say goodbye in his favorite „CheeRS” style. Greetings to the readers of Porscheblog.pl from Magnus himself. Now we are going to read the book, which we will certainly review for you.