W związku z kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską inwazję na Ukrainę firma Porsche postanowiła wesprzeć fundacje pomocowe kwotą miliona euro.

750 000 euro trafi do organizacji UNO-Flüchtlingshilfe e.V. (Pomoc Uchodźcom ONZ) – wieloletniego partnera Grupy Volkswagen, który zapewnia kluczowe praktyczne wsparcie na miejscu. Pieniądze są przekazywane bezpośrednio do UNHCR – Agencji ONZ ds. Uchodźców – która działa na Ukrainie od 2014 roku.

Kolejne 250 000 euro zostanie przekazane Fundacji Ferry’ego Porsche, która koncentruje się na wspieraniu dzieci i młodzieży. Fundacja planuje przeznaczyć tę darowiznę na przykład na pomoc SOS Wioskom Dziecięcym.

Oliver Blume, prezes zarządu Porsche AG: „Jesteśmy głęboko zasmuceni wydarzeniami na Ukrainie. Wielu ludzi nie z własnej winy potrzebuje pilnej pomocy. Dlatego wnosimy swój wkład i wspieramy organizacje, które pomagają ludności na miejscu.”

Dodatkowo dzięki wewnętrznemu apelowi pracownicy Porsche będą mogli w skoordynowany i skuteczny sposób przekazać własne datki na rzecz UNO-Flüchtlingshilfe.

Ponadto podjęto decyzję o bezzwłocznym wstrzymaniu dostaw samochodów Porsche na rynek rosyjski.

W dowód szacunku dla osób najbardziej dotkniętych wydarzeniami na Ukrainie Porsche ogranicza obecnie komunikację na swoich kanałach do minimum.

Autor: Porsche/ML